Dorpsprofiel 

Dorpsprofiel 

gebiedsvisie op sociaalmaatschappelijke uitdagingen

Hier tref je het Dorpsprofiel Voorschoten aan: een gebiedsvisie gericht op de sociaalmaatschappelijke uitdagingen waar Voorschoten zich voor gesteld ziet staan. In dit document zijn praktijkervaringen gekoppeld aan academische en maatschappelijke inzichten en wordt betekenis gegeven aan de cijfers en gegevens die op lokaal niveau beschikbaar zijn.

Dorpsprofiel voorschoten